نمایندگی هاست ویندوز 5 گیگابایت
15,000 تومان Mjesečno
نمایندگی هاست ویندوز 10 گیگابایت
25,000 تومان Mjesečno
نمایندگی هاست ویندوز 20 گیگابایت
40,000 تومان Mjesečno
نمایندگی هاست ویندوز 40 گیگابایت
69,000 تومان Mjesečno
نمایندگی هاست ویندوز 60 گیگابایت
106,900 تومان Mjesečno