ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور براساس طبقه بندی

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.com hot!
1,050,000 IRR
1 سال
1,450,000 IRR
1 سال
1,450,000 IRR
1 سال
.net hot!
1,200,000 IRR
1 سال
1,300,000 IRR
1 سال
1,200,000 IRR
1 سال
.ir hot!
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
80,000 IRR
1 سال
.co.ir
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
.net.ir
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
.org.ir
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
.ac.ir
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
.gov.ir
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
.id.ir
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
.sch.ir
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
60,000 IRR
1 سال
.info
500,000 IRR
1 سال
1,600,000 IRR
1 سال
1,600,000 IRR
1 سال
.site
200,000 IRR
1 سال
4,000,000 IRR
1 سال
3,900,000 IRR
1 سال
.online
350,000 IRR
1 سال
4,650,000 IRR
1 سال
4,950,000 IRR
1 سال
.co
350,000 IRR
1 سال
3,350,000 IRR
1 سال
3,580,000 IRR
1 سال
.download
480,000 IRR
1 سال
3,610,000 IRR
1 سال
3,800,000 IRR
1 سال
.email
480,000 IRR
1 سال
2,440,000 IRR
1 سال
2,560,000 IRR
1 سال
.link
480,000 IRR
1 سال
1,200,000 IRR
1 سال
1,480,000 IRR
1 سال
.live
480,000 IRR
1 سال
N/A
N/A
.me
480,000 IRR
1 سال
N/A
N/A
.in
550,000 IRR
1 سال
N/A
N/A
.mobi
550,000 IRR
1 سال
N/A
N/A
.pro
550,000 IRR
1 سال
N/A
N/A
.us
550,000 IRR
1 سال
N/A
N/A
.host
600,000 IRR
1 سال
N/A
N/A
.store
600,000 IRR
1 سال
N/A
N/A
.biz
750,000 IRR
1 سال
N/A
N/A

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.