هاست دایرکت ادمین ایران

میزبانی وب دایرکت ادمین 500 مگابایت


  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • right;">کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 5,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید
میزبانی وب دایرکت ادمین 1 گیگابایت


  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • right;">کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 8,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید
میزبانی وب دایرکت ادمین 2 گیگابایت


  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • right;">کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 12,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید
میزبانی وب دایرکت ادمین 5 گیگابایت


  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • right;">کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 18,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید
میزبانی وب دایرکت ادمین 10 گیگابایت


  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • right;">کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 25,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید
میزبانی وب دایرکت ادمین 15 گیگابایت


  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • right;">کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 35,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید
میزبانی وب دایرکت ادمین 20 گیگابایت


  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • right;">کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 50,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید